English English
Hotline: 02746 511 863 - 0988 581 500 - 0988 816 339
Email: hoaduocthao@gmail.com

Services

PATENT

BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ số 15826 - "Chế Phẩm Khử Mùi Không Khí từ Quả Bơ" đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ - Bộ KHCN cấp ngày 08/08/2016

BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ số 15826 - "Chế Phẩm Khử Mùi Không Khí từ Quả Bơ" đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ - Bộ KHCN cấp ngày 08/08/2016

CHẾ PHẨM KHỬ MÙI KHÔNG KHÍ - SỐNG XANH - AI LÀ CHUYÊN GIA 2016?

SỐNG XANH - AI LÀ CHUYÊN GIA 2016?

Chương trình Sáng Tạo Việt VTV3 phát sóng lúc 9am ngày 29/11/2015 về Sáng chế

Chế phẩm Khử mùi Không khí

  • 1
Showing 1 to 3 of 3