English English
Hotline: 02746 511 863 - 0988 581 500 - 0988 816 339
Email: hoaduocthao@gmail.com

PATENT


BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ số 15826 - "Chế Phẩm Khử Mùi Không Khí từ Quả Bơ"

đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ - Bộ KHCN cấp ngày 08/08/2016.