English English
Hotline: 02746 511 863 - 0988 581 500 - 0988 816 339
Email: hoaduocthao@gmail.com

Products

Air Deodorant Spray 5000ml

Category: Air Deodorant Spray

Product ID:: 5000ml

290.000 VNĐ

SẢN PHẨM ĐÃ ĐƯỢC CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ - BỘ KHCN CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ số 15826, với những đặc tính vượt trội như sau: Chế phẩm tự nhiên được trích ly từ quả Bơ, không sử dụng hương liệu, khử mùi ngay rất hiệu quả, khử tất cả các mùi hôi làm trong sạch không khí và tuyệt đối An Toàn.

Air Deodorant Spray 120ml

Category: Air Deodorant Spray

Product ID:: 120ml

30.000 VNĐ

SẢN PHẨM ĐÃ ĐƯỢC CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ - BỘ KHCN CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ số 15826, với những đặc tính vượt trội như sau: Chế phẩm tự nhiên được trích ly từ quả Bơ, không sử dụng hương liệu, khử mùi ngay rất hiệu quả, khử tất cả các mùi hôi làm trong sạch không khí và tuyệt đối An Toàn.

Air Deodorant Spray 800ml

Category: Air Deodorant Spray

Product ID:: 800ml

68.000 VNĐ

The product has been granted Patent No. 15826 by the National Office of Intellectual Property of Vietnam with outstanding characteristics as follows: Special natural deodorant extracted from Avocado, Non scent - Non fragrance, Instant effiency, Elimnates malodors - Unpleasant odors and air freshen and Absolutely Safe.

  • 1
Showing 1 to 3 of 3